Charge dispergeermengers

Batchdispergeerder

De mengdispergeerders worden gebruikt waar behalve mengen ook een goede shearkrans dispergeerwerking wenselijk is. De mengdispergeerder bewerkstelligt een intensieve menging van de gehele batch, in micro- en macrobereik, en dispergeert daarbij direct de volledige tankinhoud. Een extra shearfase komt hierdoor te vervallen. De menging van het product vindt plaats zonder luchtinslag. De totale tankinhoud, ook hoogviscueze producten, worden gelijkmatig gemengd en gedispergeerd. Agglomeraten worden tijdens het mengen verkleind. Het poeder wordt hierbij tot op de oorspronkelijke partikelgrootte gereduceerd en benat.

Functie

De snellopende rotor bewerkstelligt tezamen met de stator twee verschillend gerichte vloeistofstromen. Een verticaal gerichte deelstroom gaat direct naar de tankbodem, wordt daar verdeeld, en zorgt zo in de gehele batch voor een sterke stroming. Een tweede deelstroom wordt in de kop horizontaal afgebogen, en door de dispergeerzone van de kop gevoerd.

Turbulentie in de kop, tezamen met een sterke verticale stroming in de tank vormen de basis voor een optimaal mengresultaat. De kop werkt volgens het rotor-stator principe, en zorgt naast een goede menging van de tank ook voor een gereduceerde partikelgrootte van vaste stoffen en agglomeraten.

Voordelen
  • Tijdbesparingen door het wegvallen van extra shearkrans-dispergeerstap.
  • Korte, reproduceerbare procestijden bij het intrekken van droge stoffen.
  • Behoud van de kwaliteitsstandaard door klont- en stippenvrije oplossingen.
  • Kleine spreiding van het deeltjesspectrum bij emulsies door gelijkmatige verdeling van de shearenergie.
  • Ongevoelig voor viscositeitsveranderingen.
  • Besparing van grondstofkosten door keuzemogelijkheden in verschillende productkwaliteiten, onafhankelijk van uw dispergeer of bevochtigingsgraad.
  • Reducering van de emulgator-hoeveelheden door grotere poedercontactoppervlakken en een betere dispergering.
  • Volledige disagglomeratie en suspendering

Toepassingen

Emulsies Kleine spreiding van het deeltjesspectrum, korte verwerkingstijden, besparing van extra productiestappen.

Pigmentsuspenties, Verdikkingsmiddeloplossingen Volledige benatting van pigmenten, maximale droge stof concentraties Absoluut klompvrije oplossingen, onafhankelijk van de poedertoevoersnelheid.

Verdunning van Was Actieve Substanties (WAS) WAS-verdunningen van 70% naar 5 tot 28% in korte tijd, zonder schuimneiging, tot aan het eindproduct met dezelfde machine (bijvoorbeeld shampoo)

Sauzen Complete benatting van poedercomponenten en gelijktijdige emulgatie van de vloeistof.

Concentraten voor de drankenindustrie, premix voor ijs Aanzienlijke reducering van de bewerkingstijden in een hogedrukhomogenisator. Hoge concentraties droge stoffen worden probleemloos verwerkt. Toegepaste vetten (in vloeistof of blokvorm) worden volledig geëmulgeerd.

Waxemulsies, Waxdispersies Snelle verwerking van de waxfase (blokken, korrels, platen etc.) korte homogeniseertijden, reproduceerbaar deeltjesspectrum.