Mengers en roerwerken

Homogeniseren

In de roertechniek spreken wij van homogeniseren of blenden als er twee niet (geheel) gelijke vloeistoffen worden gemengd, met het doel er één homogeen mengsel van te maken.

Suspenderen

Bij het mengen van korrels, poeders of vaste stoffen in een vloeistof spreekt men van suspenderen. Het doel van dit proces kan zijn een suspensie te bereiden. Het aanmaken van een suspensie is een proces dat zeer stofafhankelijk is, in het bijzonder wanneer de vaste stof niet gemakkelijk te bevochtigen is.

Bij suspenderen wordt de vaste stof meestal op het vloeistofoppervlak gedoseerd en door roeren in de vloeistofmassa verdeeld. Daarbij kan de vaste stof lichter dan wel zwaarder zijn dan de vloeistof. Ook is het mogelijk om een vaste stof, zonder dat die gaat drijven of bezinken, homogeen door de vloeistofmassa te verdelen.

Dispergeren

Bij het roeren van twee niet-mengbarevloeistoffenspreken we van dispergeren van de ene vloeistof in de ander. De ene vloeistof wordt daarbij opgebroken in druppels, de anderevormt de continue fase.

Emulgeren

Met behulp van een emulgator het mengen van twee stoffen, die normaliter niet met elkaar zouden mengen, vergemakkelijken. Het verkregen mengsel heet een emulsie. Meestal gaat het om een olie-achtige en een water-achtige stof.