ATEX Roerwerken

ATEX Richtlijnen

ATEX staat voor ATmosphegraveres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:

een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na de ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar. Zo moet er gekeken worden naar de temperatuurklasse en de zone indeling.

Onze klanten stellen de hoogste eisen aan kwaliteit en flexibiliteit als het gaat om roerwerken en dispergeermachines, zelfs in alle ATEX-conforme zones. Afhankelijk van de vereisten biedt Fluko daarom voor bijna alle toepassingsgebieden afzonderlijke machines of  compelete installaties aan, die zijn aangepast aan de geldende procesomstandigheden.

Fluko levert roerwerken welke geschikt zijn voor ATEX zone 1 of 2, waarbij ook rekening gehouden wordt met de temperatuur klasse (T1 – T6).